lodzie@ekonorm.sk Telefón: +421 903 524 159

O nás

EKONORM, s.r.o.

Na Slovensku pôsobíme v oblasti stavebníctva od roku 2005.

Od roku 2010 sa špecializuje hlavne na výstavbu predsadených železobetónových lodžií.
Naša história sa začala písať oveľa skôr. Zakladatelia spoločnosti čerpali počas 14 rokov z bohatých odborných skúseností vo výstavbe predsadených lodžií v Českej republike (za toto obdobie bolo postavených viac ako 8000 ks lodžií).

Náš tím pozostáva z odborníkov v oblasti projekcie, statiky, obchodu, technikov stavebnej výroby, stavbyvedúcich, zámočníkov, klampiarov a zatepľovačov.

Skôr než začneme
Každá realizácia si vyžaduje individuálny prístup po stránke stavebnej i finančnej. Preto skôr než začneme poskytujeme popri stavebnej činnosti:
1. odborné poradenstvo a technické konzultácie,
2. posúdenie súčasného stavu stavby a návrh možného konštrukčného riešenia
3. spracovanie cenovej kalkulácie a grafickej vizualizácie
4. finančné poradenstvo, (a pomoc pri získavaní prostriedkov zo ŠFRB ako i z komerčných úverov)